Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu

Informujemy, że zgodnie z sugestiami Związku Rzemiosła Polskiego został wydłużony do końca sierpnia.  Nabór w ramach konkursu 2.20 dla partnerów społecznych. Zadaniem konkursu jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego ( VET) i systemu kształcenia w trakcie życia zawodowego.

Poniżej zamieszczamy linki do naboru :

https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-powr.02.20.00-ip.03-00-00118

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.20.00-ip.03-00-00118

http://www.power.gov.pl/nabory/1-156/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/220-wysokiej-jakosci-dialog-spoleczny-w-zakresie-dostosowania-systemow-edukacji-i-szkolenia-do-potrzeb-rynku-pracy/

https://sowa.efs.gov.pl/Nabory-Publiczne/Detale-Naboru/5e2da658-ce5c-e811-850e-ac162d709613