Raport na temat budowy potencjału partnerów społecznych w EFS

Celem projektu „Europejski Fundusz Społeczny” jest  wspieranie dialogu społecznego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  Europejscy wielobranżowi partnerzy społeczni podsumowali wdrażane zasady partnerstwa w zarządzaniu Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i wykorzystanie środków z EFS na budowanie potencjału partnerów społecznych. Pod ocenę była poddana potrzeba budowania potencjału partnerów społecznych na poziomie krajowym oraz stopień, w jakim mogą one – i zostały osiągnięte – przy użyciu zasobów EFS.

Raport:Final Joint ESF Report