Nowe dane Komisji Europejskiej

W czerwcu 2018r. awansowaliśmy jako kraj na 7. miejsce pod względem wykorzystania funduszy z tzw. Planu Junckera na inwestycje małych i średnich firm.

Polska podniosła się o dwa miejsca i obecnie  znajdujemy się na siódmym miejscu pod katem zaangażowania małych i średnich firm w zakończone i trwające inwestycje gospodarcze. Wyprzedzamy m.in. takie kraje jak Czechy czy Portugalia.

Europejski Fundusz Inwestycyjny, w którym ma udział Komisja Europejska oraz  Europejski Bank Inwestycyjny, zawarł z polskimi bankami umowy gwarancyjne, które pozwolą  na uruchomienie w nadchodzącym okresie nowych inwestycji dla MŚP o wartości o koło 13 miliardów złotych.

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/msp-maja-pieniadze-na-inwestycje-awans-polski-w-unijnym-rankingu/