Wspólne posiedzenie Zespołu TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu TK ds. u