Wystąpienie ZRP do Komisji „Przyjazne Państwo” w sprawie nierówności w traktowaniu przedsiębiorców w

Związek Rzemiosła Polskiego, nawiązując do ustaleń podjętych na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” dnia 3 kwietnia br. poświęconym rozpatrzeniu wniosków obywateli dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, przesłał do Komisji swoje stanowisko do grupy wniosków zatytułowanych w prezentowanym materiale jako „Ograniczone uprawnienia przedsiębiorców” oraz nierówności w traktowaniu przedsiębiorców w obowiązkach w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Jednym z wielokrotnie podnoszonych przez środowisko rzemieślnicze problemów jest występowanie niesprawiedliwych – w odczuciu właścicieli przedsiębiorstw – różnic w pakiecie świadczeń dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, w stosunku do osób ubezpieczonych w systemie pracowniczym, a także nierówne traktowanie przedsiębiorców w stosunku do innych grup ubezpieczonych.

Z jednej strony bowiem występuje odmienność dotycząca ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z drugiej przedsiębiorcy nie posiadają uprawnień do korzystania z niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, takich jak np. wcześniejsze emerytury, zasiłek wyrównawczy i opiekuńczego, czy uregulowania z tytułu urlopu wychowawczego. Występują również ograniczenia czasowe w nabyciu prawa do zasiłku chorobowego, jak również poważne utrudnienia formalne w nabyciu przez przedsiębiorców prawa do świadczenia przedemerytalnego.