Gazeta Prawna: Przedsiębiorcy: rząd musi działać odważniej

„W I kwartale 2008 r. poprawiła się ocena pracy rządu i parlamentu w oczach organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Oczekiwania są jednak duże, dotyczą m.in. zmian w podatkach” – informuje Gazeta Prawna.
„Rząd chwalony jest m.in. za przygotowanie programu aktywizacji osób w wieku po 50., ale teraz oczekuje się już konkretnych aktów wykonawczych. KIG zwraca uwagę na możliwość zawieszania działalności gospodarczej, dla KPP z kolei projekt jest zbyt mało odważny”.

„Lista oczekiwań jest bardzo długa. KPP liczy na wprowadzenie czytelnego i jednoznacznego systemu finansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach. PKPP Lewiatan liczy, że w II kwartale przesądzona zostanie m.in. kwestia emerytur pomostowych i zakończone zostaną prace nad ustawami o emeryturach kapitałowych i o zakładach emerytalnych.”

„Co rozczarowuje w działaniach rządu/parlamentu?
JERZY BARTNIK
• Poselska inicjatywa zmiany ustawy o CIT, zakładająca zwolnienie z podatku izb gospodarczych z pominięciem pozostałych organizacji samorządu przedsiębiorców.
• Brak reakcji rządu na wystąpienia w sprawie ulgi prorodzinnej: prawa do ulgi nie mają podatnicy podatku zryczałtowanego.

Jakie działania mogą być szkodliwe dla biznesu?
JERZY BARTNIK
• Przyjęcie francuskiej propozycji kryteriów przynależności do grupy MSP spowoduje mniejszy dopływ funduszy do najmniejszych firm”.