Wniosek Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie uwzględnienia w systemie informatycznym ZUS wyłączenia młodocianych z ogólnej liczby zatrudnionych

29 czerwca 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego zawnioskował w piśmie skierowanym do Pana Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o pilne usprawnienie i zmodyfikowanie systemu informatycznego za pośrednictwem, którego w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia średniego zatrudnienia.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego i zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców [Dz. U. z 2021 r. poz. 162] system powinien uwzględniać wyłączenia z liczby zatrudnionych/ubezpieczonych pracowników, młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

System przekazywania danych z ZUS do PFR nie uwzględnia wskazanej ustawowej definicji odnośnie kategorii przedsiębiorstw, dotyczącej wyłączenia z liczby zatrudnionych pracowników młodocianych co powoduje, że składane obecnie wnioski rzemieślników ubiegających się o umorzenie subwencji finansowej udzielonej w ramach w/w programu rządowego realizowanego pod auspicjami Polskiego Funduszu Rozwoju zawierają rozbieżne dane w tymi, które ZUS przekazuje do PFR. To z kolei prowadzi do niekorzystnych dla pracodawców decyzji.

Pismo zostało także skierowane do wiadomości Pani Gertrudy Uścińskiej – Prezes ZUS, Pana Pawła Borysa – Prezesa Zarządu PFR oraz Pani Olgi Semeniuk – Wiceminister MRPiT.

Pełna treść pisma POBIERZ