Spotkanie promujące Polski Inkubator Rzemiosła w Lublinie

30 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań z Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Olgą Semeniuk, na którym przedstawiono program „Polski Inkubator Rzemiosła” w Lublinie. W spotkaniu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Zbigniew Marchwiak, a także przedstawiciele firm, cechów rzemieślniczych i urzędów pracy.

PIR został opracowany w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Będzie realizowany w latach 2021-2030.

Przygotowaliśmy program, który będzie miał stałą rubrykę w budżecie państwa(..). Głównym celem jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.- podkreślała Olga Semeniuk.

W ramach otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony w II połowie lipca 2021 r. przez Narodowy Instytut Wolności, organizacje rzemieślnicze będą mogły ubiegać się o dotacje do wysokości 20.000 zł m.in. na doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny specjalistyczne oprogramowanie, doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej, konsultacje i szkolenia, a także promocję tej dziedziny działalności.

Wiceminister zapowiedziała, także zmianę ustawy o rzemiośle i stworzenie nowego katalogu zawodów rzemieślniczych, a także dalsze prace nad nową definicją kształcenia zawodowego.

Wojewoda Lech Sprawka przypomniał, że aktywność gospodarcza w historii świata rozpoczęła się od rzemieślników.

Fenomenem jest to, że przeżyliście wszystkie burze, rewolucje przemysłowe, rewolucje ideologiczne, polityczne. Różne grupy znikały, idee znikały, natomiast rzemiosło trwa. Rola rzemiosła w życiu gospodarczym jest nie do zastąpienia – podkreślił.