STANOWISKO ZRP DO REFORMY PODATKOWEJ PRZEWIDZIANEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD

15 maja b.r. rząd ogłosił założenia kompleksowego programu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski w najbliższych latach, zwanej Polskim Ładem. Wstępnie zaproponowana strategia zmian koncentruje się na następujących obszarach życia społecznego i gospodarczego: służba zdrowia, rynek pracy, w tym wynagrodzenia pracowników, wsparcie rodzin i osób starszych, w tym emerytury, ochrona środowiska, oświata i kultura, rozwój przedsiębiorstw, infrastruktura drogowa i inwestycje publiczne, infrastruktura IT.
Rząd nie przedstawił szczegółowo planowanych rozwiązań, a jedynie ogólną koncepcję zmian, co uniemożliwia jednoznaczną opinię proponowanych reform. Tym niemniej już ogólne założenia programu pozwalają na pierwsze wnioski i analizę ewentualnych skutków proponowanych zmian w prawie podatkowym oraz gospodarczym, w szczególności dotyczących mikro i małych firm. Reformy podatkowe są, tym co może wpłynąć najbardziej na sytuację firm rzemieślniczych po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu. Poniżej prezentujemy nasze uwagi dotyczące zaproponowanego programu.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i zmiany w odliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z założeniem programu, kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do wysokości 30 tys. zł. Program przewiduje, że dzięki podwyższeniu kwoty wolnej, niższe podatki zapłacą również najmniejsze firmy, o dochodach poniżej 6 tys. zł miesięcznie.

Pełna treść stanowiska tutaj