Wizyta prezesa i sekretarza generalnego Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) w ZRP, Wars