Rzeczpospolita: Gospodarka słabnie, przybywa emerytów

„Rekordowe zainteresowanie emeryturami. Tylko w marcu Polacy złożyli ponad 37 tys. wniosków o przyznanie świadczenia. Najwięcej w regionach najbardziej dotkniętych kryzysem” – czytamy w Rzeczpospolitej.
„Takiego zainteresowania emeryturami jeszcze nie było. Eksperci wiążą je z trudną sytuacją ekonomiczną. – To nie jest tak, że przedsiębiorcy wypychają pracowników z zakładów – zapewnia Jerzy Bartnik, szef Związku Rzemiosła Polskiego. – To sami pracownicy, obawiając się o swoją przyszłość zawodową, wolą mieć wyliczone świadczenia. – tłumaczy. Przyznaje jednak, że w sytuacji, gdy firmy tną koszty, niektóre zdecydują się rozstać z pracownikami w wieku emerytalnym.”

„Najwięcej wniosków o przyznanie emerytury składanych jest w regionach najmocniej dotkniętych kryzysem. Często pochodzą one od mieszkańców miejscowości, w których istnieje tylko kilka dużych przedsiębiorstw. 18 tys. wniosków wpłynęło do oddziału w Płocku, a prawie 14 tys. na Podkarpaciu. W woj. zachodniopomorskim, gdzie głównie działają małe firmy nastawione na kooperację z Niemcami, wnioski złożyło już ok. 22 tys. osób.”

„91,7 mld zł planuje przeznaczyć w tym roku na wypłaty emerytur Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Pracownicy ZUS przypominają, że część osób specjalnie zwlekała z wnioskami emerytalnymi do marca, gdy o 13 proc. wzrosła podstawa, od której liczone jest świadczenie. „

„Marek Bucior, wiceminister pracy odpowiedzialny za system emerytalny, nie uważa, by szybki wzrost liczby emerytów znacząco wpłynął na wydatki FUS, jednak przyznaje, że ten rok może być dla funduszu szczególnie trudny ze względu na rosnące bezrobocie i wyższą niż w zeszłym roku waloryzację.”

Więcej: LINK
Rzeczpospolita. Aleksandra Fandrejewska
06.04.2009