Spotkanie w MRR w sprawie propozycji rozwiązań antykryzysowych wypracowanych przez partnerów społecz