Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu nowej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

W ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Finansów pismo z uwagami w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Oficjalne stanowisko ZRP przewidywane jest po 25 września br., jednak już dziś zachęcamy do zapoznania się z istotnymi uwagami dotyczącymi projektowanych zmian w zasadach rozliczeń samochodów osobowych wykorzystywanych w firmach, a także planowanych zmianach w CIT.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną opinią.