Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 22 września 2018 r. odszedł na zawsze nasz drogi Kolega

Mirosław Juszczak

(b.) Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej
Związku Rzemiosła Polskiego, w okresie kilku kadencji.
Wieloletni działacz samorządu rzemiosła, na przestrzeni kilkudziesięciu lat zaangażowany
w sprawy wszystkich szczebli organizacji rzemiosła,
dotyczące środowiska rzemieślników oraz problematyki branżowej.
Odpowiedzialny i konsekwentny w dążeniu do realizacji największych wyzwań,
które m.in. pozwoliły, aby fryzjerzy sięgali po laury na krajowych i zagranicznych
mistrzostwach fryzjerstwa artystycznego.
Znakomity w swej dziedzinie fachowiec, który pasję i zamiłowanie do zawodu
zaszczepiał młodym adeptom nauki zawodu w rzemiośle.
Odszedł skromny, prawy, zawsze życzliwy i uczynny Człowiek,
przez całe swoje pracowite życie oddany Sprawie Rzemiosła.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i rzemieślniczymi,
w tym Złotym Krzyżem Zasługi
najwyższą w rzemiośle – honorową odznaką „Szabla Kilińskiego”.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny działacz rzemiosła, mądry i wyrozumiały Człowiek.
Jego śmierć jest dla nas wszystkich ogromną stratą.

Rodzinie Zmarłego
Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
wraz z Zarządem ZRP i pracownikami
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. w Koninie,
godz. 12.oo Msza Św. w Kościele Miłosierdzia Bożego, ul.Szpitalna 28 (osiedle J. Piłsudskiego),
cmentarz w Koninie, ul. Kolska