Uwagi ZRP w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych

Związek Rzemiosła Polskiego, który otrzymał do zaopiniowania poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, popiera propozycję uchylenia przepisu art.17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, co umożliwiłoby podmiotom zajmującym się gospodarką zasobami mieszkaniowymi rozliczeń podatkowych od uzyskanego łącznego dochodu z działalności, bez konieczności rozdziału na dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł.

Uzasadnienie stanowiska ZRP w załączniku