Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Gospodarka

Opublikowano 01/12/2008

Wystąpienie ZRP do Ministra Finansów

Bieżący kryzys na rynkach finansowych stał się źródłem niepokoju wśród klientów banków o bezpieczeństwo środków pieniężnych na kontach bankowych. Niepokoi to nie tylko klientów indywidualnych deponujących swoje oszczędności w bankach ale także właścicieli mikro i małych firm prowadzących firmy jako osoby fizyczne i posiadających konta rozliczeniowe.

Wielu z oszczędzających może bowiem stracić część oszczędności i nie otrzymać odszkodowania. Uregulowania krajowe dotyczące wysokości gwarantowanego pokrycia depozytów wprowadzone dla stabilizacji rynku finansowego powinny obejmować także depozyty mikro i małych firm ponieważ małe firmy – podobnie jak osoby prywatne – nie są w stanie ocenić kondycji finansowej swoich banków a nie mają środków i nie są właściwie przygotowane do dochodzenia swoich roszczeń od banków drogą sądową.

Mając na uwadze zachowanie właściwej konkurencji na europejskich rynkach finansowych i fakt wnioskowania przez Radę Europy takich instrumentów do wdrożenia dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił z wnioskiem o objęcie regulacjami dotyczącymi wysokości gwarancji - depozytów osób fizycznych prowadzących małe i średnie firmy oraz przyjęcie w regulacjach krajowych dotyczących BFG terminu spłaty depozytów do maksymalnie 3 dni i zniesienia udziału własnego.

Pismo w załączniku

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018