Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ewaluacji PO Innowacyjna Gospodarka