Uwagi ZRP do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Związek Rzemiosła Polskiego, reprezentujący środowisko rzemieślników, przekazał stanowisko do wybranych propozycji regulacji objętych tym projektem do Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

ZRP docenia wkład Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w przygotowanie zmian w ustawie o rzemiośle ukierunkowanych na poszerzenie definicji rzemiosła. Przedłożone propozycje to znaczący postęp w działaniach na rzecz umożliwienia rzemieślnikom prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o kolejne, dotychczas niedostępne dla nich formy prawne. Pozytywnie ocenione zostały także zmiany w CEIDG umożliwiające uwidacznianie w niej informacji na temat posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji zawodowych, w tym rzemieślniczych. Niezależnie od waloru informacyjnego, rozwiązanie to będzie także dobrą formą promocji kwalifikacji zawodowych.

Zaproponowane zmiany wytyczają ścieżkę do kolejnych etapów prac lub nowych inicjatyw legislacyjnych, które w większym stopniu otworzą rzemiosło na spółki prawa handlowego, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące drugą – po firmach osób fizycznych, najpopularniejszą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Tę opcję zapewne chętnie wybieraliby również rzemieślnicy i ich sukcesorzy, o ile zostałyby zapewnione odpowiednie ku temu ramy prawne z zachowaniem wyróżników rzemiosła, jakimi są kwalifikacje zawodowe i udział pracy własnej.

STANOWISKO DO PROJEKTU

PISMO PRZEWODNIE