Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 16/04/2019

Uwagi ZRP do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Związek Rzemiosła Polskiego, reprezentujący środowisko rzemieślników, przekazał stanowisko do wybranych propozycji regulacji objętych tym projektem do Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

ZRP docenia wkład Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w przygotowanie zmian w ustawie o rzemiośle ukierunkowanych na poszerzenie definicji rzemiosła. Przedłożone propozycje to znaczący postęp w działaniach na rzecz umożliwienia rzemieślnikom prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o kolejne, dotychczas niedostępne dla nich formy prawne. Pozytywnie ocenione zostały także zmiany w CEIDG umożliwiające uwidacznianie w niej informacji na temat posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji zawodowych, w tym rzemieślniczych. Niezależnie od waloru informacyjnego, rozwiązanie to będzie także dobrą formą promocji kwalifikacji zawodowych.

Zaproponowane zmiany wytyczają ścieżkę do kolejnych etapów prac lub nowych inicjatyw legislacyjnych, które w większym stopniu otworzą rzemiosło na spółki prawa handlowego, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące drugą - po firmach osób fizycznych, najpopularniejszą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Tę opcję zapewne chętnie wybieraliby również rzemieślnicy i ich sukcesorzy, o ile zostałyby zapewnione odpowiednie ku temu ramy prawne z zachowaniem wyróżników rzemiosła, jakimi są kwalifikacje zawodowe i udział pracy własnej.

STANOWISKO DO PROJEKTU

PISMO PRZEWODNIE

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018