Konferencja naukowo-techniczna „Plus Energetyczne Budownictwo w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym”

Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
al. Armii Ludowej 16, sala 407
29 kwietnia 2019 r.

Prezentacje przedstawione na Konferencji oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami będzie okazją do zapoznania się z ofertą produktów i technologii, które mogą być zaadaptowane na władne potrzeby.

Organizatorem konferencji jest Grupa Robocza Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 5 – Inteligentne i Energooszczędne Budownictwie) we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoszenie udziału do 25 kwietnia na adres: anna.nosal@mpit.gov.pl

Program

10.30-10.35 Powitanie – prof. Piotr Borkowski, przewodniczący 5.GR ds. KIS „Inteligentne i Energooszczędne Budownictwo”
10.35-10.50 Globalne wyzwania dla technologii budowlanych – Marcin Popkiewicz
10.50-11.10 Studium przypadków plus energetycznego budownictwa wielkokubaturowego – architekt Piotr Kuś
11.10-11.40 Efektywny ekonomicznie standard energetyczny i ekologiczny budynków jednorodzinnych realizowanych w technologii lekkiego szkieletu stalowego z wypełnieniem ThermoCon, studium przypadku Trzaskowo –
dr Ludomir Duda
11.40-12.20 Granice stosowalności i efektywność ekonomiczna konstrukcji z lekkiego szkieletu stalowego z wypełnieniem – Gunes Goler
12.20-13.10 Technologia H&B odpowiedzią na globalne wyzwania środowiskowe – Hubert Lichtinger
13.10-14.10 Dyskusja
14.10-16.00 Spotkanie robocze członków 5.GR ds. KIS „Inteligentne i Energooszczędne Budownictwo”