Uwagi ZRP do projektu programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej uwagi do projektu programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”. Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym. Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a całkowita alokacja programu wynosi 550 mln EUR.

Uwagi ZRP do dokumentu POBIERZ