Seminarium dot. wdrażania w MŚP zasad gospodarki obiegu zamkniętego: „European Social Partners’ project on Circular Economy for Italy, Poland, Greece and France”.

20 kwietnia z udziałem przedstawicieli ZRP odbyło się seminarium poświęcone omówieniu i porównaniu społecznych aspektów związanych z wdrażaniem w MŚP zasad gospodarki obiegu zamkniętego: „European Social Partners’ project on Circular Economy for Italy, Poland, Greece and France”.

Organizatorami i uczestnikami seminarium były SMEunited, Konfederacja Europejski Syndykat Związków Zawodowych, Business Europe, SGI Europe.

Po przedstawieniu stanu prac nad regulacjami unijnymi wspierającymi wdrażanie w gospodarce zasad obiegu zamkniętego („circular economy”) przedstawiciele krajów członkowskich Włoch, Polski, Grecji i Francji przedstawili prezentacje odzwierciadlające sytuacje w ich krajach.

Poruszano tematy dotyczące edukacji, kształcenia w zakresie nowych kwalifikacji odpowiadającym wyzwaniom stawianym przez zasady gospodarki obiegu zamkniętego, przekwalifikowywania pracowników, szkoleń, innowacji, konkurencyjności, zagospodarowania odpadów, planowania, nadzoru, zdrowia, BHP, a także problematykę koniecznej zmiany mentalności pracodawców i pracowników, w tym strachu przed zmianami, potrzebę prowadzenia dialogu społecznego w tym zakresie na szczeblu krajowym, branżowym i inne.

Nasze przedsiębiorstwa bardzo dobrze zaprezentowała Pani Katarzyna Mojzykiewicz w ramach prezentacji przedstawiającej konkretne sposoby wdrażania technicznych i organizacyjnych mechanizmów gospodarki obiegu zamkniętego, na przykładzie zarządzanej przez nią firmy ANIKA Stanisław Butka z Luboni, wyróżniającej się firmy członkowskiej Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu.

Prezentacje:

GREECE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQ1wkuqbm8duv5HuXB7ZupR7ZjzDnY-N9IAXU6JbhpE/edit?pli=1#gid=0

FRANCE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gv8QtAWZdVl9jZmM95DhOqhUKesGmCq9qtp4WXsRDfk/edit?pli=1#gid=0

ITALY  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDSTTRC6I3yt0UrBePd1z4eB9B-y6r1–_CxvOLZ3mg/edit?pli=1#gid=0

POLAND https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb0aRx91_zoAE9VSF4o0H9whh0rKoSlMWR3Z7PD_mEI/edit?pli=1#gid=0