Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Gospodarka

Opublikowano 02/02/2009

Uwagi ZRP do Komunikatu Komisji Europejskiej

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki uwagi do projektu Stanowiska Rządu RP do Komunikatu Komisji Europejskiej, dotyczącego sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r.

Zdaniem ZRP raport Komisji Europejskiej ma bardzo ogólny, postulatywny charakter. Wobec poważnego kryzysu gospodarczego i finansowego oraz braku zadowalających efektów polityki w obszarze zwiększania konkurencyjności Europy, sprawozdanie KE powinno zawierać pogłębioną analizę przyczyn leżących u podłoża różnic konkurencyjnych pomiędzy USA i Unią Europejską a także wnioski i propozycje konkretnych zmian w polityce UE.

W stanowisku Rządu RP wyrażone jest poparcie dla stwierdzenia, że sprawne wdrożenie działań wskazanych w SBA pozytywnie wpłynie na otoczenie biznesu i wsparcie przedsiębiorczości. Tymczasem mimo wielu ambitnych programów dla sektora MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa nadal borykają się z problemami w kwestiach administracyjnych, prawnych i gospodarczych, wynikających często z regulacji unijnych.

Ponadto Związek proponuje, aby w Stanowisku Rządu RP mocniej zaakcentowano zdanie mówiące o tym, że „wnioski dotyczące słabości gospodarki europejskiej w stosunku do gospodarki USA nie przekładają się na konkretne propozycje działań, a zawarte w Komunikacie KE rekomendacje mają charakter ogólny i sprowadzają się w głównej mierze do kontynuowania dotychczasowej polityki”.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018