Gazeta Prawna: Zatrudniając roznosiciela ulotek, zapłacisz za niego obowiązkową składkę

„Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelą ustawy o systemie świadczeń społecznych. Zakłada ona m.in objęcie zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą firmy obligatoryjnym ubezpieczeniem wypadkowym” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Akwizytorzy, przedstawiciele handlowi, roznosiciele gazet i ulotek, kurierzy oraz wszyscy inni zleceniobiorcy zatrudnieni w ramach umów zleceń czy też umów agencyjnych, wykonujący swoje obowiązki poza siedzibą firmy zlecającej będą wkrótce objęci obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. MPiPS wysłało do rządu projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje właśnie taką zmianę. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów zaakceptowała ten pomysł i skierowała go ze swoją rekomendacją do dalszych prac w Komisji Prawnej”.

„Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego przyznaje, że jest to faktycznie dodatkowy ciężar dla firm, ale finalnie przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu skorzystają. – W sytuacji wypadku, jeśli umowa zlecenie ze współpracownikiem będzie zawierała dokładny opis, czas i miejsce wykonywanej pracy, pracodawca będzie lepiej zabezpieczony niż dotychczas – uważa doradca podatkowy Związku Rzemiosła Polskiego”.

Więcej: Gazeta Prawna

KATARZYNA BARTMAN
03.02.2009