Uwagi członków Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie do założeń reformy szkolnictwa zawodowego