Urlop za 2012 rok tylko do końca września

Przypominamy pracodawcom, że do dnia 30 września pracownicy muszą wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2012 rok. Do takiego urlopu nie zalicza się jednak urlopu na żądanie. Ten musi być wykorzystany w danym roku.

Natomiast, jeżeli pracownik nie wykorzystał pełnych 4 dni na żądanie nie oznacza, że o tyle powiększy się jego urlop w roku następnym.. Niewykorzystane dni urlopu na żądanie staną się częścią urlopu zaległego, ale nie będą musiały być udzielane pracownikowi do końca września roku następnego.

Pracodawcy muszą pamiętać, że nieudzielenie pracownikowi urlopu zaległego w ustawowym terminie wiąże się z karami rzędu od 1 tys do 30 tys zł.