Partnerzy dialogu dyskutowali o zmianach w ustawie o związkach zawodowych

9 września w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnej Komisji ds. rozwoju dialogu społecznego połączone z Zespołem problemowym TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych. W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele pracowników – związki zawodowe.

Przedmiotem posiedzenia była informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zmianach zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców. Rozmowa skupiła się na porównaniu projektów ustaw w wersji z dnia 3 stycznia 2013 r. z obecną wersją z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Podczas dyskusji podkreślano konieczność dialogu ze stroną związkową, która powinna powrócić do rozmów.

Po stronie ZRP w spotkaniu uczestniczyli: Krystyna Foltyn, Izabela Opęchowska i Jacek Kokot.

Dwie wersje projektów ustaw z 3 stycznia i 6 sierpnia: LINK