Ukazała się nowatorska publikacja – „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”

Na rynku wydawniczym ukazała się nowa publikacja pod red. Beaty Faracik, prezeski zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, pt. „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”.

Poradnik powstał w ramach prac Grupy Roboczej ds. Relacji z Osobami Świadczącymi Pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w latach 2018–2020. Prace Zespołu prowadzone były przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju, Jerzym Kwiecińskim, a następnie od listopada 2019 r. przy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak. Grupa była koordynowana przez przedstawicieli Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Obowiązek zapobiegania pracy przymusowej przez przedsiębiorstwa oraz innych pracodawców wynika z międzynarodowych standardów i wymagań prawa. Wdrożenie procedur minimalizacji ryzyka wystąpienia pracy przymusowej nierzadko stanowi warunek nawiązania lub utrzymania relacji biznesowej. Mimo wieloletnich starań, zarówno ze strony rządów, jak i biznesu oraz organizacji pozarządowych, praca przymusowa nadal stanowi znaczące zagrożenie dla wielu ludzi. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że w 2016 r. z 24,9 miliona osób na świecie będących ofiarami pracy przymusowej, 16 milionów było wykorzystywanych w sektorze prywatnym. Kluczowe dla wyeliminowania tego zjawiska jest zmniejszenie popytu na efekty pracy przymusowej wśród pracodawców. Można to osiągnąć m.in. poprzez eliminację nieuczciwych praktyk oraz pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej tych podmiotów, które na wyzysku ofiar pracy przymusowej budują swoją przewagę konkurencyjną” – czytamy w słowie wstępnym od autorek i autorów Poradnika.

Autorzy niniejszego Poradnika są specjalistami w swojej dziedzinie – Irena Dawid-Olczyk, Dariusz Górski, Jacek Jackowiak, Agnieszka Jaroszek, Michał Jobski, Magdalena Kamińska, Jurij Kariagin, Danuta Kędzierska, Marcin Kilanowski, Witold Klaus, Małgorzata Kłoś, Karolina Kot, Maciej Koziarski, Norbert Kusiak, Jarosław Leśniewski, Paweł Litwiński, Małgorzata Makarska, Julita Mazurkiewicz, Anna Miazga, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Karolina Parkitna, Anna Rostocka, Robert Sroka, Anna Szlezinger, Halina Tulwin, Olga Wanicka, Dominika Wierzbowska, Marta Zięba-Szklarska. Za konsultację merytoryczną odpowiadał dr Łukasz Wieczorek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkich zainteresowanych, zachęcamy do zapoznania się z treścią Poradnika, który jest dostępny na stronie Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu: https://pihrb.org/nowa-publikacja-praca-przymusowa-poradnik-jak-ja-rozpoznac-i-jej-przeciwdzialac/