Spotkanie z partnerami spoza administracji na temat programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy UE na lata 2021-2027”

W dniu 5 października br. miało miejsce spotkanie konsultacyjne z partnerami społecznymi na temat założeń nowego Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna dla Funduszy UE  na lata 2021-2027”.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, który przedstawił uwagi dotyczące m.in. braku możliwości samodzielnej realizacji przez partnerów społecznych projektów dot. prowadzenia punktów konsultacyjno-informacyjnych dla beneficjentów funduszy, podkreślając potencjał i doświadczenia organizacji rzemiosła w tym zakresie, który powinien być wykorzystany w przyszłych działaniach informacyjno-promocyjnych na rzecz małych i średnich firm. Zwrócił także uwagę na konieczność szczególnego potraktowania w programie organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego, które powinny być uwzględnione jako bezpośredni beneficjenci programu.