TVP INFO: Dyskusja o zmianach w OFE przesunięta

„Dyskusja w Komisji Trójstronnej o zmianach w OFE, proponowanych przez zespół ministra Michała Boniego, została przesunięta z 25 listopada na 3 grudnia. Boni mówił w sobotę, że nie wszystkie instytucje i organizacje oceniające projekt przesłały już swoje opinie.” – czytamy na portalu TVP INFO.

„– Część oceniających jeszcze nie nadesłała uwag. Wszystkie te, które dotrą, będą analizowane, nawet jeżeli przyjdą po terminie – mówił Boni.”

„Termin konsultacji społecznych w sprawie założeń nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przygotowanych przez zespół Boniego, upłynął w piątek. Dyskusja na temat tych założeń w Komisji Trójstronnej planowana była na 25 listopada.”

„Z informacji, jaką otrzymała Polska Agencja Prasowa z Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że termin posiedzenia zespołu ubezpieczeń społecznych KT ws. zmian w OFE został przełożony o ponad tydzień. Obecnie jest ono planowane na 3 grudnia.”

„– Przyczyną przełożenia terminu posiedzenia zespołu ubezpieczeń był wniosek ministra Boniego, by mógł on mieć więcej czasu na zebranie brakujących opinii w ramach konsultacji, a także na gruntowne przygotowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez partnerów społecznych z Komisji, których jest bardzo dużo – powiedział przewodniczący zespołu ubezpieczeń KT prof. Jan Klimek.”

„Uwagi do założeń przesłały do KPRM m.in.: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Giełda Papierów Wartościowych, NBP, ZUS, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polska Izba Ubezpieczeń, resorty rolnictwa, pracy.”

„Jak zaznaczył Klimek, „przed dyskusją w Komisji Trójstronnej, minister Boni czeka jeszcze m.in. na opinię Forum Związków Zawodowych”.”

Więcej: TVP INFO
LINK
22.11.2010