Spotkanie z komisjami egzaminacyjnymi w Bydgoszczy

Komisja Oświaty Zarządu wraz z Wydziałem Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych działające przy KPIRiP w Bydgoszczy zorganizowały 23 listopada 2010 roku spotkanie z przewodniczącymi, zastępcami przewodniczących i sekretarzami komisji egzaminacyjnych.

Członkowie 37 komisji egzaminacyjnych działających przy Izbie  wzięli udział w spotkaniu roboczym, którego głównym celem było omówienie bieżących spraw dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, w tym także dokonanie analizy i oceny wyników egzaminów oraz przygotowania kandydatów do egzaminów praktycznych i zakresu wiedzy teoretycznej.

W programie oprócz przypomnienia obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r., przeprowadzanych przez komisję egzaminacyjne izb rzemieślniczych znalazły się informacje poświęcone m.in. aktualnym kryteriom oceniania. W trakcie posiedzenia omówiono karty ewaluacji dokumentów przesłanych przez ZRP oraz przeanalizowano propozycję wprowadzenia przez ZRP nowego skierowania na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu. Dokonano weryfikacji i zaproponowano aktualizację niektórych testów egzaminacyjnych oraz przedyskutowano propozycję wprowadzenia nowego harmonogramu egzaminów na rok 2011 r.