Rada Administracyjna i Walne Zgromadzenie, UEAPME, Bruksela