TVN: Wywiad z Prezesem ZRP o faktoringu

Dnia 08.05.2008 roku prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jerzy Bartnik udzielił wywiadu dla telewizji TVN nt. faktoringu.
Faktoring, czyli rodzaj specjalistycznego pośrednictwa handlowego, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku) nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych roszczenie o zapłatę należnych im kwot z różnego rodzaju źródeł zobowiązanych, a zwłaszcza sprzedaży. Ten rodzaj transakcji handlowych pojawił się w Polsce w drugiej połowie lat 90-tych, kiedy to na polskim rynku pojawiły się pierwsze spółki około bankowe.