Szkolenie dla nowych członków komisji egzaminacyjnych

W dniach 6-7 maja 2008 roku w ośrodku Daglezja w Przysieku k/Torunia odbyło się szkolenie dla nowych członków komisji egzaminacyjnych powołanych przy Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
Spotkanie prowadzone było przez Panią Hannę Maciejewską – Kierownika Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych oraz Annę Wilińską pełniącą funkcję sekretarza zespołu egzaminacyjnego i Anetę Korybalską – Specjalistę ds. Kwalifikacji Zawodowych.

Kurs rozpoczęła prezentacja przedstawiająca system kształcenia zawodowego oraz potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie w Polsce. Podczas spotkania omawiano między innymi zasady i tryb przeprowadzania egzaminów. Sporą część szkolenia poświęcono wyjaśnieniu zasad konstruowania zadań egzaminacyjnych, procedur oceniania osiągnięć osób egzaminowanych oraz kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności tych osób.

Drugiego dnia szkolenia analizowano zagadnienia z metodyki przeprowadzania egzaminów oraz z psychologii. Wykład ze sposobów reagowania w sytuacjach trudnych prowadzony był przez Pana Andrzeja Stobrawę – metodyka i wykładowcę Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Spotkanie zakończyło uroczyste przyrzeczenie nowych członków komisji egzaminacyjnych oraz wręczenie powołań i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Wręczenia dokonał Pan Andrzej Hadrysiak – wiceprezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.