Gazeta Prawna: ulga dla organizacji przedsiębiorców

„Posłowie proponują rozszerzenie zwolnienia podatkowego dla dochodów przeznaczonych na cele statutowe nie tylko o izby gospodarcze, ale i organizacje przedsiębiorców” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Sejmowa podkomisja rozpatrzyła wczoraj nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej zakłada rozszerzenie katalogu osób prawnych, które nie muszą rozliczać się z fiskusem z dochodów przeznaczonych na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej”.

„W pierwotnej wersji projektu zwolnienie miało objąć izby gospodarcze. Wnioskodawcy złożyli jednak autopoprawkę do projektu zakładającą rozszerzenie preferencji również na organizacje samorządu gospodarczego przedsiębiorców. W praktyce dotyczyłoby to dwóch grup organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Pierwsza z nich obejmuje organizacje kupieckie działające na podstawie ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, natomiast druga – organizacje działające w oparciu o ustawę o rzemiośle, np. cechy, izby rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego”.