Trójstronne Forum Społeczne, – na rzecz inicjatywy flagowej Europa 2020 Program na rzecz nowych umie