Dialog ekspertów szansą na sukces

W dniach 8-9 marca 2011 r w Iwoniczu Zdroju odbyło się dziewiąte, ostatnie, szkolenie z Zadania 4, z cyklu szkoleń wzmacniających potencjał organizacji członkowskich ZRP do udziału w dialogu społecznym.

Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego omówił rolę samego dialogu społecznego w Polsce a także rolę partnerów społecznych w procesie podejmowania decyzji. Przybliżył także, jako wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społęczno-Gospodarczych, harmonogram prac, nad którymi pracują TK i wojewódzkie komisje DS. Mówił o obowiązkach koordynatorów w dialogu społecznym na poziomie centralnym, regionalnym i branżowym.

O roli partnerów społecznych w łagodzeniu skutków kryzysu, doświadczeniach europejskich, o dialogu społecznym i dialogu obywatelskim w kontekście – współpraca czy rywalizacja mówiła Edyta Doboszyńska, członek Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego.
Prelegentka zapoznała uczestników szkolenia z możliwościami i potrzebą przenoszenia problemów i wyzwań ze szczebla przedsiębiorstwa na szczebel instytucjonalny dialogu społecznego.

Współpraca partnerów społecznych z samorządami gospodarczymi w zależności od regionu przebiega różnie, nie zawsze zgodnie z oczekiwaniami środowiska rzemiosła. Istotę i znaczenie kontakt.ów na poziomie regionalnym omówiła Eklżbieta Znosko-Łapczyńska, doradca prezesa ZRP. Zwróciła także uwagę na procedury i praktyki dialogu trójstronnego oraz dwustronnego.

Wystąpienia prelegentów kończyła merytoryczna dyskusja. Cykl spotkań z Zadania 4 zakończył się ankietą, podsumowującą praktyczną i teoretyczną wartość szkoleń.