Szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów finansowanych z Europ

 Szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane przez Europejski Instytut Administracji Publicznej, Maastricht (Holandia) DODAJ kaldz – 2008 2008-07-17 – Konferencja MRR „Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych”, Warszawa 17-18 lipca 2008 – Konferencja MRR „Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych”, Warszawa