Opinia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. w sprawie szkolnictwa zawodowego