Rzeczpospolita: Renciści łatwiej dostaną refundację składek

„Od sierpnia wnioski o refundację składek dla niepełnosprawnych prowadzących firmy będą prostsze. PFRON z urzędu przywróci terminy ich składania. W przyszłym miesiącu osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą będą się ubiegać o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe według mniej skomplikowanych zasad” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„– Z formularza znikną pozycje, w których najczęściej pojawiały się błędy. Jeśli przedsiębiorca nie wpisze liczby dni prowadzenia działalności, to zamiast wzywać do ich uzupełnienia, przyjmiemy, że prowadził ją cały miesiąc. Jeśli nie zaznaczy, czy pobierał pomoc de minimis, to uznamy, że jej nie uzyskał”.

Komentuje Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego

”Przywracanie z urzędu terminu na złożenie wniosku o refundację składek bardzo ułatwi życie przedsiębiorcom, szczególnie że będą mogli uzyskać też pomoc za poprzednie miesiące. Sposób wprowadzenia obowiązujących teraz zasad refundacji pozbawił bowiem wiele osób prawa do wsparcia. Poprzednie reguły, tzn. rozliczanie się PFRON z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, były o wiele prostsze i nie wymagały aż takiej biurokratycznej obsługi. Szkoda więc, że nie zdecydowano się na uproszczenie całego systemu”.