Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

W nawiązaniu do dyskusji na temat projektu ustawy budżetowej na 2020 rok  rozpoczętej w toku posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego – Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do wiadomości Pana Ministra Tomasza Robaczyńskiego szczegółowe stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

Po raz pierwszy od czasu zapoczątkowania transformacji systemowej Rząd zaprojektował budżet bez deficytu. O ile sam brak deficytu w opiniowanym projekcie nie jest okolicznością nadzwyczajną, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymującą się od kilku lat dobrą koniunkturą makroekonomiczną, o tyle zaskakujące są okoliczności w jakich dokonana została tak zasadnicza zmiana strategii budżetowej. Kilka miesięcy temu (maj – czerwiec 2019 roku) takiej zmiany Rząd nie zakładał ani w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022” (WPF) ani w „Projekcie założeń budżetu państwa na 2020 r.”. Co więcej, przedstawiona w WPF na lata 2019-2022 strategia kształtowania polityki deficytu budżetowego w tym okresie pozostaje w ewidentnej sprzeczności w stosunku do opiniowanego projektu budżetu na 2020 r. Rodzi się zatem pytanie „jakie przesłanki zadecydowały w tak krótkim czasie o tak zasadniczej zmianie strategii budżetowej?” I czy rzeczywiście jest to zasadnicza (jakościowa) zmiana – jak deklaruje Rząd?

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie ustawy budżetowej na 2020 rok: https://bit.ly/2lSjNGh