Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 18/09/2019

Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

W nawiązaniu do dyskusji na temat projektu ustawy budżetowej na 2020 rok  rozpoczętej w toku posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego - Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do wiadomości Pana Ministra Tomasza Robaczyńskiego szczegółowe stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

Po raz pierwszy od czasu zapoczątkowania transformacji systemowej Rząd zaprojektował budżet bez deficytu. O ile sam brak deficytu w opiniowanym projekcie nie jest okolicznością nadzwyczajną, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymującą się od kilku lat dobrą koniunkturą makroekonomiczną, o tyle zaskakujące są okoliczności w jakich dokonana została tak zasadnicza zmiana strategii budżetowej. Kilka miesięcy temu (maj – czerwiec 2019 roku) takiej zmiany Rząd nie zakładał ani w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022” (WPF) ani w „Projekcie założeń budżetu państwa na 2020 r.”. Co więcej, przedstawiona w WPF na lata 2019-2022 strategia kształtowania polityki deficytu budżetowego w tym okresie pozostaje w ewidentnej sprzeczności w stosunku do opiniowanego projektu budżetu na 2020 r. Rodzi się zatem pytanie „jakie przesłanki zadecydowały w tak krótkim czasie o tak zasadniczej zmianie strategii budżetowej?” I czy rzeczywiście jest to zasadnicza (jakościowa) zmiana - jak deklaruje Rząd?

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie ustawy budżetowej na 2020 rok: https://bit.ly/2lSjNGh

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018