Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 17/09/2019

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

dot. zapytania ofertowego na organizację warsztatów konsultacyjnych

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 9 września 2019 r., które dotyczyło zapewnienia jednej sali szkoleniowej dla max. 40 osób na dwa dni robocze (łącznie 12 godzin), dwóch przerw kawowych, dwóch obiadów dla 40 osób, jednego noclegu ze śniadaniem oraz jednej kolacji dla 38 uczestników warsztatów konsultacyjnych w okresie od 22.10 do 23.10.2019 roku w woj. pomorskim na terenie Gdyni.

W terminie do 16.09.2019 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło pięć ofert. Jedna oferta firmy „Hotel Różany Gaj” nie spełniła wymogów formalnych dot. warunków udziału w postępowaniu.  Cztery oferty spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej ofert:

Nadesłane oferty wraz z wynikiem oceny merytorycznej

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018