Katalog spraw dedykowanych przez rzemiosło

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym katalogiem problemów nurtujących rzemiosło. Materiały te zostały przygotowane do ewentualnego wykorzystania przez członków Rady Przedsiębiorców przy Prezydencie RP, Panów Stanisława Jarosza i Jana Szynakę, którzy wyrazili wolę reprezentowania w Radzie również problemów przedsiębiorstw rzemieślniczych.

W katalogu omówione są m.in. zagadnienia:

 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej  (wybrane opinie ze stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.)
 2. Warunki działalności rzemiosła
 3. Prawo gospodarcze/ prawo przedsiębiorców
 • Wspieranie inwestycji
 • Ochrona rynku europejskiego przed niekontrolowanym importem towarów z rynków wschodnich
 • Wprowadzenie do obrotu gospodarczego pojęcia, tzw. działalności nierejestrowej
 • Obniżka podatku CIT do 9%
 • Problemy towarzyszące likwidacji użytkowania wieczystego, w tym konsekwencje dla przedsiębiorców (zasadność podlegania przepisom o pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, w tym budynkach wielorodzinnych)
 • Kwota wolna od podatku, skala podatkowa w PIT
 • Zakres uprawnień budowlanych mistrzów rzemiosła
 1. Fundusze unijne
 • Ograniczony dla mikro i małych zakładów rzemieślniczych dostęp do środków pochodzących z funduszy unijnych
 • Zmieniające się interpretacje przepisów prawnych mających przełożenie na realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • Zmieniające się interpretacje przepisów prawnych mających przełożenie na realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych
 1. Polityka rynku pracy i oświata zawodowa
 • Egzekwowanie przepisów ustawy o rzemiośle
 • Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych przy podejmowaniu działalności gospodarczej
 • Modernizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb firm rzemieślniczych

Pełen katalog spraw dedykowanych przez rzemiosło Radzie Przedsiębiorców przy Prezydencie RP: https://bit.ly/2mkAFpj