Stanowisko ZRP do propozycji zmian w ustawie o VAT i PIT

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Macieja Grabowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo, w którym zaprezentował swoje stanowisko do propozycji zmian w ustawie o VAT i PIT w zakresie: czasowych ograniczeń w odliczeniach VAT dla samochodów z tzw. „kratką” oraz osobowych, podwyższenia limitu obrotów dla zwolnienia podmiotowego w VAT oraz opodatkowania PIT korzystania z samochodów firmowych do celów prywatnych.

 

Zdaniem Związku dalsze utrzymywanie zasady, ograniczającej możliwość odliczeń VAT w samochodach osobowych i innych nie spełniających ustalonych kryteriów technicznych, powoduje nierówność sytuacji podatników wykorzystujących samochody w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest do zaakceptowania również z punktu widzenia uznawania pełnych kosztów działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.