Stanowisko strony pracodawców RDS ws. górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne

Strona pracodawców z ulgą przyjęła rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego ws. wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego ws. górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne (zasada trzydziestokrotności).

STANOWISKO STRONY PRACODAWCÓW RDS