Konferencja Konkurencja w Erze Cyfrowej

Z okazji obchodów Światowego Dnia Konkurencji w środę 5 grudnia 2018 r. odbędzie się konferencja „Konkurencja w erze cyfrowej”.

Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych tematyką rozwoju gospodarczego oraz ochrony konkurencji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności prawników, ekonomistów, przedsiębiorców i akademików.

Pierwszy panel poświęcony będzie wpływowi technologii cyfrowych na konkurencję. Przedstawione zostaną kwestie związane ze stosowaniem prawa i ekonomii konkurencji w kontekście platform internetowych, algorytmów cenowych i nowych technologii (w tym blockchain). Podczas drugiego panelu omówione zostaną nowe rozwiązania w polskim prawie antymonopolowym w świetle regulacji unijnych: dyrektywy dotyczącej skutecznego egzekwowania reguł konkurencji – ECN Plus oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Dyskusja dotyczyć będzie narzędzi prawnych i proceduralno-materialnych oraz skuteczności programów dla sygnalistów.

Wystąpienia panelistów poprzedzi część inauguracyjna, do udziału w której zaproszono Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a także Minister Rozwoju Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz.

Data: 5 grudnia 2018 roku (środa) w godz. 9.15-16.10
Miejsce: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 3/5)

Organizatorzy: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz Positive Competition

REJESTRACJA
PROGRAM