Wideokonferencja z udziałem Prezesa SMEunited i Komisarza ds. rynku wewnętrznego

Prezes SMEunited Alban Maggiar i Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton wymienili poglądy na temat głównych zagadnień związanych z organizacjami MŚP. Prezes SMEunited Alban Maggiar skupił się na trzech tematach: obawach organizacji MŚP o ich przetrwanie, ich odbudowie i odporności oraz podwójnej transformacji.

Ważnym elementem umożliwiającym przetrwanie są terminowe płatności dokonywane przez przedsiębiorstwa i władze publiczne. Komisarz Thierry Breton podkreślił, że jego służby skupiają swoją uwagę na opóźnione płatności. Organizacje MŚP nie powinny stać się ofiarami tego, co dzieje się w ich ekosystemie. W tych ekosystemach każdy musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Planowane obserwatorium zostanie szybko utworzone w celu zbadania opóźnień w płatnościach i w celu szybkiej mediacji w przypadku opóźnień w płatnościach.

W sprawie Aktu o jednolitym rynku cyfrowym, Komisarz Thierry Breton wspomniał, że dyrektywa będzie bardzo precyzyjna, aby zapewnić uczciwą konkurencję. Prezes SMEunited Alban Maggiar podkreślił znaczenie sprawiedliwego dostępu do danych, które jest ważnym wyzwaniem na przykład w sektorze motoryzacyjnym. Komisarz Thierry Breton odniósł się do propozycji ustawy o danych ogłoszonej na koniec roku. Ustawa ta powinna skutkować obowiązkiem udostępniania danych i lepszym dostępem dla organizacji MŚP. Podkreślił również, że należy zrobić więcej dla cyfryzacji organizacji MŚP.

W związku z Zielonym Ładem Prezes SMEunited Alban Maggiar wyraził obawy SMEunited co do treści nowej strategii w sprawie chemikaliów. Podkreślił, że należy postępować zgodnie z zasadą „Think Small First” i upewnić się, że przyszła strategia dotycząca chemikaliów uwzględnia możliwości najmniejszych przedsiębiorstw.

Komisarz Thierry Breton podkreślił znaczenie SBS dla umożliwienia reprezentacji organizacji MŚP w europejskim procesie normalizacji oraz że równie ważne jest zabranie głosu na szczeblu międzynarodowym.

Źródło: SMEunited