Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 7 i 9 października 2020 r. w formie wideokonferencji odbyły się posiedzenia plenarne Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, zastępca członka Komitetu EFS ze strony polskich pracodawców. Podczas posiedzeń omówiono m.in. aktualny stan negocjacji programu Europejski Fundusz Społeczny+ w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz planowane wsparcie w ramach tego programu na rzecz zatrudnienia młodzieży, umiejętności i kształcenia zawodowego, „Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” mający na celu redukcję negatywnych skutków pandemii koronawirusa COVID-19 i stanowiący podstawę do opracowania przez kraje członkowskie UE tzw. Krajowych Planów Odbudowy oraz kwestie związane z ponownym uruchomieniem międzynarodowych sieci tematycznych w ramach współpracy ponadnarodowej.