Spotkanie regionalne dla pracowników MŚP, „Innowacje w przedsiębiorstwach – klub innowacyjnych przed