Spotkanie przedstawicieli krajów członkowskich ds. Małych Średnich Przedsiębiorstw (SME Envoys)

25 września w Brukseli odbędzie się zaplanowane przez Komisję Europejską spotkanie przedstawicieli krajów członkowskich ds. Małych Średnich Przedsiębiorstw (SME Envoys).

W związku ze spotkaniem Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia niektóre problemy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą być poruszone na poziomie europejskim, jako istotne dla poprawy sytuacji polskiego środowiska MŚP.

Wśród poruszanych problemów znajdują się między innymi ograniczone szanse na dotacje unijne, niekontrolowany import tanich towarów z rynku wschodniego, czy organizacyjne i finansowe obciążenia małych firm z dostosowaniem procedur RODO.

Spotkanie przedstawicieli krajów członkowskich ds. MŚP może być doskonałą okazją do podkreślenia istotnej roli polskich przedsiębiorstw w budowaniu europejskiego rynku. To także sposobność, by podjąć działania na rzecz odbudowy polskiego rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości.

Link: MŚP

(Zdjęcie: Google)