Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu nowej ustawy o ordynacji podatkowej  i  Rzeczniku Praw Podatnika

W ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Związek Rzemiosła Polskiego opracowuje eksperckie stanowisko do projektu nowej ordynacji wraz z przepisami wprowadzającymi i ustawą o Rzeczniku Praw Podatnika.

Oficjalne stanowisko ZRP przewidywane jest po 25 września br., jednak już dziś zachęcamy do zapoznania się z istotnymi uwagami Dyrektora Generalnego do gotowego już projektu ustawy, który może mieć istotny wpływ na działalność przedsiębiorców.

Pismo do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza:ordynacja podatkowa projekt 2018-4 (pdf.io)

(Zdjęcie: Google)